Kniha Netlač na pílu

Spracovanie zbierky diel Zuzky Pullmanovej, zaoberajúcej sa duševným zdravím, do knižnej podoby. Práca zahŕňala úpravu a retuš skenov, dizajn reklamných predmetov a prípravu do tlače.

0

Učebnica pôrodníctva

Vydavateľstvo A-medi management s.r.o. mi ponúklo výnimočnú spoluprácu na prvej slovenskej učebnici pôrodníctva za posledných 30 rokov. Strávili sme 1,5 roka prácou na publikácii a okrem hlavného autora sa na knihe podieľalo 85 spoluautorov. Finálne dielo je v rozsahu 1200 strán, doplnené ilustráciami v štýle

0

Študijné skriptá

Akreditované vzdelávacie centrum jógy mi vložilo do rúk prípravu dizajnu študijných materiálov pre budúcich učiteľov. Spoločne sme vypracovali komplexné skriptá v rozsahu 200 strán, ktoré sme doplnili ilustráciami jógových pozícií. Publikácia je prispôsobená čitateľovi tak, aby sa dokázal rýchlo orientovať v texte a vďaka sadzbe má dostatok

0