Študijné skriptá

Akreditované vzdelávacie centrum jógy mi vložilo do rúk prípravu dizajnu študijných materiálov pre budúcich učiteľov. Spoločne sme vypracovali komplexné skriptá v rozsahu 200 strán, ktoré sme doplnili ilustráciami jógových pozícií. Publikácia je prispôsobená čitateľovi tak, aby sa dokázal rýchlo orientovať v texte a vďaka sadzbe má dostatok

0