Nová ambulancia

Webdizajn pre Ministerstvo zdravotníctva pod vedením Plánu obnovy. Webstránka slúži na informovanie lekárov o možnosti získať nenávratný finančný príspevok až do výšky 80 000 eur na zriaďovanie nových všeobecných ambulancií v okresoch, kde chýbajú. Cieľom je motivovať mladých profesionálov k voľbe kariérnej cesty všeobecného lekára alebo pediatra a podporiť vznik nových ambulancií naprieč celým Slovenskom.

Webdizajn je vytvorený v súlade s jednotným dizajn manuálom ministerstva.

www.novaambulancia.sk

Date

6. februára 2024

Category

Webdesign

Tags

Ministerstvo zdravotníctva, Plán obnovy