Nová ambulancia

Webdizajn pre Ministerstvo zdravotníctva pod vedením Plánu obnovy. Webstránka slúži na informovanie lekárov o možnosti získať nenávratný finančný príspevok až do výšky 80 000 eur na zriaďovanie nových všeobecných ambulancií v okresoch, kde chýbajú. Cieľom je motivovať mladých profesionálov k voľbe kariérnej cesty všeobecného lekára alebo

0